Tivoliparken

Naturupplevelse
Tivoligatan, Kristianstad

Kristianstads stadspark Tivoliparken har anor från tidigt 1800-tal. Det som började som en promenadpark är idag en stadspark med rum för både kultur och aktiviteter. I parken finns många ovanliga trädarter och ett flertal träd är både gamla och stora. Här finns, utöver stora grönytor, också en stor lekplats med vattentema, fågeldammar, Tivoliteatern, en utomhusscen och Hälsoträdgården.