Pulken

Naturupplevelse
Härnestadsvägen, Yngsjö

Naturreservatet Pulken är ett strandängsområde vid Helge å, en knapp kilometer väster om Yngsjö. I norr avgräsnas området av Graften, en kanal som grävdes samtidigt som Kristianstad grundlades i början av 1600-talet. Sjöfarten mellan Åhus och Kristianstad gick i anslutning till Pulken genom den grunda Yngsjön som var svår att passera och med den nya kanalen strax norr om sjön blev passagen för fraktbåtarna betydligt lättare.

Namnet på området kommer från ”pulk” eller ”pylke” som betyder liten vattensamling. I områdets norra del finns ett utemuseum med information om platsen. Utemuseum Pulken är tillgängligt även för rullstolsburna som kan ta sig upp till plattformen och njuta av utsikten och fågellivet via en 36 meter lång rullstolsramp. Från utemuseet kan man blicka ut över vidsträckta fuktängar. Under flera hundra år har de regelbundna översvämningarna och den årliga hävden skapat en speciell växtvärld.