Ovesholms slott

Slott
Ovesholmsvägen 2, Ovesholm

Ovesholm är ett gammalt herresäte som ursprungligen lär ha haft samma namn som socknen – Träne och som år 1374 kom att byta namn till Ågesholm/Åkesholm och några århundrade längre fram till Ovesholm.
Ove Urup uppförde år 1620 strax intill den lilla sjön en manbyggnad som år 1792 kom att omplaceras av Landshövdingen i Kristianstad Carl Adam Wrangel med ett corps de logis i två våningar med mansardtak något längre bort från sjön. Carl Adam Wrangel byggde även alla stenbyggnader, ladugårdar, arbetarbostäder samt anlade park och trädgård.

År 1857 påbörjades av Axel Raoul Hamilton en ombyggnation av huvudbyggnaden till dess nuvarande utseende med en tredje våning och förändring av entrén med stenkolonner.

Under åren 1979-1983 genomförde Raoul L Hamilton en genomgripande renovering av huvudbyggnaden och dess omnejd.

Vid infarten till Ovesholms Gods är ägarlinjen fram till mitten på 1800-talet inhuggna i stenpelarna.