Maltesholm slott

Slott
Höge väg 240-1, Tollarp

Slottet är beläget 18 km sydväst om Kristianstad på Linderödsåsen. Godset var från början en del av Vittskövle slott, som då in tillhörde från början Vittskövle slott, som då innehades av den mäktiga adelssläkten Brahe. 1635-38 uppförde Malte Juel Maltesholm slott som en renässansanläggning i tre våningar, omgiven av breda vallgravar, med sirade gavlar och åttkantigt trapptorn med spira och vindflöjel. På 1780-talets ändrades dock slottets utseende för att bättre passa den tidens smak. En våning togs bort liksom tornspiran. Dessutom fick slottet valmat tak och i stället för vindbryggan anlades en stenbro över vallgraven. Slottet är privatbostad och ägs sedan länge av släkten Palmstierna. I parkanläggningen, som är öppen för allmänheten, finns bland annat en mer än 100 år gammal och 35 meter hög gran med ett stamomfång på 4,5 meter.

Mycket speciell och intressant är den 1,3 km långa och 12-20 m breda väg som leder upp till slottet. Vägen går under namnet Höge väg och är helt huggen i sten och byggdes mellan åren 1775-1824. Den når på sina ställen mer än sex meter över marken. Det är ett imponerande bygge redan på avstånd.