Karsholm slott

Slott
Karsholmsvägen 197-41, Oppmanna

Karsholm & slott är naturskönt beläget vid Oppmannasjöns västra sida, ca 10 km nordöst om Kristianstad. Redan under medeltiden fanns här en sätesgård och namnet Karsholm uppträder första gången 1366. Slottet påbörjades vid slutet av 1500-talet och blev färdigt under 1620-talet. 1862 skedde en ombyggnad och det fick då sitt nuvarande utseende.

År 1869 köpte den norske verksägaren Michael Treschow slottet som därefter har stannat kvar i denna släkts ägo. Han byggde också den nya kyrkan i Österslöv. Michael Treschow uppförde också de nuvarande ekonomibyggnaderna och påbörjade en inre restaurering och försköning av slottet. När man sänkte Oppmannasjön på 1870- och 80-talen anlades en park på den därmed utökade slottsholmen. Slottet är privatbostad men dess omgivningar är tillgängliga för allmänheten.