Forsakar

Naturupplevelse
Forsakarsgården, Degeberga

Forsakarsravinen är ett naturreservat vid Linderödsåsens östra sluttning. Här får naturen utvecklas fritt och fallna trädstammar och döda träd är därför en karaktäristisk del av miljön. Ravinen bildades då en strid älv av smältvatten rann från landisens nedre kant och mejslade sig ner genom Linderödsåsen på väg ut mot havet. Ravinen är cirka 40 meter djup och här finns idag två naturliga vattenfall som tillhör Skånes högsta.

De blockrika ravinsluttningarna domineras av bok men utmed bäcken växer även al, ask och alm. Framspringande källor har gett upphov till en speciell fuktig miljö som gynnar många växter och djur. Sluttningarna domineras av gulplister, ormbunkar och mossor, som exempelvis skuggstjärnmosa. I ravinens botten växer det gott om sippor och gullpudra.

Den rika förnan och de grova träden gynnar många insekter. I Forsakarsravinen upptäcktes 1942 bokskogslöparen, en sällsynt skalbagge som ofta håller till under barken på de fallna trädstammarna. Fyndet var då det första i landet sedan Linné beskrev arten här i Forsakar 1761. Bokskogslöparen har senare även noterats vid Stenshuvud. Bland andra sällsynta insekter kan nämnas asbagge och svampfluga.