Balsby badplats

Badplats
Balsby sjöväg 31, Balsby

Balsby badplats ligger i Kristianstad i Skåne län. Balsbybadet är beläget cirka 4 km norr om Kristianstad i den sydöstra delen av Råbelövssjön. Sjön är drygt 6 kvadratkilometer stor, tillhör Helgeåns avrinningsområde och är eutrof (näringsrik), med tidvis förekommande algblomning.