Bäckaskog slott

Slott
Barumsvägen 255, Fjälkinge

De äldsta delarna av Bäckaskog Slott härstammar från tidigt 1200-tal. På näset mellan ivösjön och oppmannasjön anlades ett premonstratenserkloster. Delar av den gamla klosterkyrkan och munkarnas kök finns bevarade i dagens byggnader. Vid reformationen 1537 drogs klostret in till danska kronan. År 1584 skänktes Bäckaskog till kronprins Christian IV guvernör, Henrik Ramel. Han och hans son Henrik Ramel den yngre gjorde under sin tid 1584 – 1653, om det forna klostret till en befäst slottsanläggning. Bäckaskog fick då sin nuvarande utformning med den kringbyggda gården. Efter freden i Roskilde 1658 blev Bäckaskog svenskt. Karl XV vistades på Bäckaskog varje sommar från 1845 till sin död. Karl XV:s paradvåning finns bevarad och kan än idag användas till större middagar.

Idag används Bäckaskog Slott för konferenser, fester, bröllop och som ett hotell och besöksmål för alla som vill njuta av slottets mat och miljö.