Artillerimuseet

Museum
Köpingevägen 86-30 , Kristianstad

Föreningen Wendes Militärhistoriska Förening (WMF), bildades 1993 i samband med artilleriregmentet A 3 flytt till Hässleholm. Något regementsmuseum fanns ovanligt nog inte. Kanske sågs hela gamla Kristianstad som ett minnesmärke över A 3. Ett truppslagsmuseum för artilleriet saknades i landet. WMF beslut blev att försöka samla in artillerisystemet i sin helhet från slutet av 1700- talet till våra dagar.