Aoseum

Motion & fritid
Vallgatan 16, Åhus

Välkomna till Aoseum!

Verksamheten i huset drivs av AOSEUMS VÄNNER, en ideell förening som bygger på frivilliga krafter med ca 500 medlemmar. Som medlem är du också delägare i vårt fantastiska Kulturhus och vår verksamhet. Under året anordnas konstutställningar, föreläsningar, filmvisningar, konserter, kurser och mycket mera.