Kjugekulls utemuseum

Naturupplevelse

Kjugekull är en urbergsknalle och naturreservat vid Ivösjöns strand, cirka tre mil nordost om Kristianstad. Här finns ett hembygdsmuseum med vår utställning som visar dig runt i området genom natur- och kulturlandskapets historia.
En dag bland Kjugekulls väldiga klippblock, genom bokskogen och ute på de öppna betesmarkerna i sluttningen ner mot Ivösjön brukar vara en oförglömlig upplevelse.
För miljoner år sedan låg större delen av Skåne under havsytan. Då stack urbergsknallarna upp som öar. På Kjugekull finns ca 50 jättegrytor med lämningar av krita som visar att knallen är mer än 75 miljoner år gammal. På toppen av berget finns en fornlämning. Kanske är det resterna av en borg eller gravhög.
Utsikten från Kjugekull är enastående och vägen upp bjuder på en geologisk tidresa. Det omväxlande landskapet tar dig tillbaka till urtiden då Skåne hade ett tropiskt klimat. Du ser spåren efter istidens kraftfulla ingrepp i landskapet i form av klappersten och flyttblock.
Här kan du följa människan i spåren genom årtusendena: Från röset på toppen går du förbi gravhögar och järnålderns domarringar fram till senare lämningar i form av gärdsgårdar och lyckodlingar.
Växtligheten är varierande. I de olika naturtyperna trivs många arter av småfågel, bland annat nötväcka, gulsparv och törnskata. Om våren översållas markerna av gullviva, mandelblom och backsippa, längre fram tar ljungen över. I strandskogens kalkrika och fuktiga mark nere vid Ivösjön frodas al, ask och hassel. Under vår och försommar är marken täckt av blommor.
Kjugekulls utemuseum skapades av Regionmuseet Skåne i samarbete med Villands härads hembygdförening. Det är föreningen som står för tillsynen på utemuseet, som är öppet året runt. Tre olika vandringsleder finns markerade i området.