Tor 05 Okt 2023 08:15

Nyfiken på – Arkelstorpsviken

Kulturkvarteret Kristianstad, Kristianstad
Nyfiken på att lära dig något nytt?

Hjärtligt välkommen till serien Nyfiken på! Vid fyra tillfällen under hösten 2023 gästas vi på Kulturkvarteret av fem forskare från Högskolan Kristianstads fakulteter – Ekonomi, Hälsovetenskap, Lärarutbildningen och Naturvetenskap. Vi bjuder in till frukostföreläsningar där vi hoppas kunna stilla din hunger i både kropp och knopp.

Hur går det egentligen när en högskola och lokala ortsbor skapar ett projekt tillsammans? Det fick byborna från Oppmanna Vånga Bygderåd uppleva när Högskolan Kristianstad drog i gång ett projekt för att utreda varför vattnet i Arkelstorpsviken håller dålig kvalitet. Med hjälp av engagerade bybor samlades dagliga data in till forskningsprojektet. Efter analyserna togs ett åtgärdsförslag fram och lämnades in, men vad hände efter det? Det ska Henric Djerfs prata mer om under morgonens frukostföreläsning!

Förboka ditt bord och frukosten står serverad vid ankomst. För att reservera din plats tryck på ”Boka Biljett” här på sidan. Föreläsningen är kostnadsfri men vi rekommenderar att förboka för att vara garanterad plats. Frukost går också att beställa direkt i Café & Bistro. Dörrarna öppnar 08:00 och föreläsningen startar 08:15.


Arkelstorpsviken – ett forskningsprojekt i samarbete med ortsborna. Vad händer sedan??

Henric Djerf, universitetslektor i miljövetenskap??– Fakulteten för naturvetenskap?

Projektet ”En vik i sjöriket Skåne” var ett projekt tillsammans med Högskolan Kristianstad och Oppmanna Vånga bygderåd. Projektet syftade till att utreda varför vattenkvaliteten i Arkelstorpsviken är så dålig och ta fram förslag på åtgärder. Samhället Arkelstorp ligger på den norra stranden till Arkelstorpsviken som är en del av Oppmannasjön. Området är inte det mest exploaterade eller jordbruksintensivaste, men Arkelstorpsviken är märkligt nog ändå Kristianstads mest övergödda vattendrag. Under ett års tid togs det mängder med vattenprover. Tack vare de engagerade byborna kunde dagliga data samlas in vilket gav stora möjligheter till analyser och sammanställning av data. Resultatet blev inte alls som förväntat, men utifrån resultaten togs det fram ett åtgärdsförslag, som förhoppningsvis kommer leda till en förbättrad vattenkvalitet.?

Henric Djerfs forskningsverksamhet handlar om vatten och vattenrening och han har ett stort intresse i att studera våtmarker och dess funktioner med avseende på vattenkvalitet. Han har även jobbat med mer tekniskt avancerad vattenrening som ozonering av förorenat vatten eller olika typer av filtermaterial. Ett annat intresseområde är återföring av ämnen till kretsloppet. Särskilt hur man kan återföra näringsämnen så som kväve och fosfor till jordbruket.?