Fre 20 Maj 2022 17:00

Café Planet

Loungetältet, Kulturkvarterets grönområde, Kristianstad
Workshop om medskapande utomhusmiljöer och hållbarhet i vardagen
På Kulturnatten bjuder Växtvärket och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge in till en workshop om vad du själv kan skapa för hållbarhet, i din egen vardag.
Workshopen kommer pågå löpande så alla kan vara med hur mycket de vill och komma och gå som de vill.
Lärande och samtal om kopplingen till cirkulär konsumtion, återbruk och hållbarhet kommer ske genomgående av de två pedagoger på plats från Växtvärket. Växtvärket är en ideell förening bestående av pedagoger, landskapsarkitekter och designers. Hållbar stadsutveckling, social odling, bygglek och platsutveckling är genomgående teman. I Malmö har Växtvärket bland annat byggt upp platserna Naturmolnet och Gullängen, som båda är öppna utomhusmiljöer för alla.

Pris

Fri entré

Arrangör

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge och Föreningen Växtvärket

patrik.nilsson@studieframjandet.se

0705-578755