Lör 25 Maj 2024 13:00

Wendes Ridande Batteri och Hemvärnets musikkår

Centrala staden, Kristianstad
Ett beridet 6-spann går genom staden till toner av marschmusik
Wendes Ridande Batteri visar upp sitt hästspann med sex hästar, en kanon och en föreställare med batterichef och standarförare så som det kunde se ut i mitten av 1800-talet i Kristianstad. Uppvisningsritt genom centrala Kristianstad med kort stopp vid Lilla Torg genomförs vid två tillfällen. Hemvärnets Musikkår går först i paraden.

Arrangör

Wendes ridande batteri

um.weinsjo@hotmail.com