Lör 25 Maj 2024 14:00

Skapande verkstad fotografi

Kristianstads konsthall, Kristianstad
Workshop där olika fotografiska konsttekniker prövas som fotocollage.
Vi inspireras av konsthallens nya fotoutställning (Centrum) med konstnärerna Alice Millet och Anna Nordquist Andersson. Alice har använt en fotografisk process som utnyttjar växters ljuskänsliga klorofyll för att skapa avtryck. Hon har utgått från ett fotografiskt arkiv över Malmös Damsällskap från sekelskiftet 1900. Anna Nordquist Andersson arbetar med collaget som teknik. Till denna utställning har hon inspirerats av avantgardets konstnärer men också modebilder som hon skurit ut klädesplagg ifrån och satt ihop till nya enheter. Dessa presenteras på spegelbeklädda ljusbord. Workshopen leds av konstnärerna och passar alla åldrar då den anpassas efter deltagarna. Drop-in men max 20 deltagare på samma gång.

Pris

Fritt inträde

Arrangör

Kristianstads konsthall

konsthallen@regionmuseet.se

+46707841937