Tor 07 Mar 2024 08:15

Nyfiken På – Digitalisering i Vården

Föredrag
Kulturkvarteret Kristianstad, Kristianstad

Nyfiken på att lära dig något nytt?

Hjärtligt välkommen till serien Nyfiken på! Vid fyra tillfällen under våren 2024 gästas vi på Kulturkvarteret av sex forskare från Högskolan Kristianstads fakulteter – Ekonomi, Hälsovetenskap, Lärarutbildningen och Naturvetenskap. Vi bjuder in till frukostföreläsningar där vi hoppas kunna stilla din hunger i både kropp och knopp.

I mars får vi besök av professor Lina Behm och universitetsadjunkt Lisa Axelsson som ska prata om digitaliseringen i vården. Föreläsningen kommer ta upp metoder för att arbeta med informations- och kommunikationsteknik för ett mer inkluderande och jämlikt hälso- och sjukvårdssystem.? 

För att reservera din plats tryck på ”Boka Biljett” här på sidan. Föreläsningen är kostnadsfri men vi rekommenderar att förboka för att vara garanterad plats. Om du köper vår fina frukostbiljett får din morgon en stadig start med frukost till förmånligt pris som står serverad vid ankomst. Frukost går även att beställa på plats direkt i Café & Bistro. Dörrarna öppnar 08:00 och föreläsningen startar 08:15


Hur kan digitalisering öka tillgängligheten i vården??
Fakulteten för hälsovetenskap?
Lina Behm, Biträdande professor i omvårdnad?
Lisa Axelsson, Universitetsadjunkt i omvårdnad? 

Det pratas mycket om digitalisering i vården idag. Ibland försvårar vi och utestänger personer när vi digitaliserar. Men digitalisering kan faktiskt öka tillgängligheten till vård, när den görs på rätt sätt. Vård är en grundläggande rättighet, men tyvärr är den inte alltid anpassad till alla i vårt samhälle. Det nationella vårdprogrammet för levnadsvanor, som hälso- och sjukvårdspersonal utbildas att använda, är ett sådant exempel. Detta skapar hinder för en rättvis och personcentrerad vård. I ett nystartat projekt strävar vi efter att anpassa frågeformulären inom vårdprogrammet med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Syftet är att göra det tillgängligt och användarvänligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning, så att de kan fylla i det själva. Föreläsningen kommer handla om hur vi kan arbeta med informations- och kommunikationsteknik för ett mer inkluderande och jämlikt hälso- och sjukvårdssystem.? 

?Lina Behm är biträdande professor i omvårdnad och Lisa Axelsson universitetsadjunkt i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad. Båda arbetar på Hälsopunkten, som är en studentledd hälsomottagning på campus, där sjuksköterskestudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och tränar på att samtala om levnadsvanor. De driver dessutom ett samarbete med Furuboda folkhögskola, där de gör hälsoundersökningar och pratar om levnadsvanor med personer med intellektuell funktionsnedsättning.?