Tor 21 Sep 2023 12:15

Våtmarker och växthusgaser

Föredrag
Naturum Vattenriket, Kristianstad
Hur ska vi hantera organogena jordar på ett klimatsmart sätt?

Biosfärkontorets Mattis Vindelman har i uppdrag att göra klimatsmarta våtmarker. Naturliga kärr och mossar innehåller mer kol än alla världens skogar, men när våtmarkerna torrläggs släpps det ut koldioxid. Dränerade våtmarker står för 20 procent av växthusgasutsläppen i Sverige. I Kristianstad är siffran 23 procent. Vår syn på våtmarker har under historiens gång förändrats. Från värdelöst träsk till energikälla och åkermark. Från räddare i nöden till utsläppskälla. Vad ska vi göra med dessa marker i framtiden? Gratis. Boka din plats på naturums bokningssida.

Pris

Gratis

Arrangör

Naturum Vattenriket

naturum@kristianstad.se

044132330