Ons 19 Okt 2022 18:00

VÅRA DRÖMMARS STAD – om bevarande och förnyelse i Kristianstad

Föredrag
Kulturkvarteret, Kristianstad
Gamla Christianstad bjuder in till föredrag och samtal om vår stad

I samband med att Föreningen Gamla Christianstad fyller 75 år bjuds allmänheten in till föredrag och samtal om stadsförnyelse i vår stad. När städer utvecklas sker en förändring i skala, det blir tätare och det blir högre. Så har det alltid varit men hur säkerställer man att utvecklingen sker med balans och hänsyn till stadens historia och kulturmiljö? Det handlar om vad hus, gator och platser berättar om historia och nutid. Hur höga får husen bli och hur många ”skyskrapor” klarar en stad av Kristianstads storlek? Det behövs mellanrum mellan husen både för människors trivsel och för klimatet. Hur utvecklar vi staden så den blir hållbar? Det behövs en helhetssyn på den byggda miljön, strategier och riktlinjer. Program 18.00–18.15 Välkomsthälsning. Kort presentation av Föreningen Gamla Christanstad. Barbro Mellander - ordförande 18.15–19.00 När dåtiden möter framtiden – reflektioner kring historiska städer i utveckling. Martin Rörby, arkitekturhistoriker Vad händer när äldre stadsmiljöer idag ska utvecklas inför en ny tid? Hur ser trenderna ut? Vilka är fallgroparna, möjligheterna och de stora konflikt-punkterna? Och hur har man hanterat dessa i vår omvärld, nationellt och internationellt? Korta frågor från åhörarna i anslutning till föredraget. 19.00 - 20.15 ca Panelsamtal – moderator Håcan Nilsson Martin Rörby – arkitekturhistoriker Daniel Wasden - planchef Katarina Olsson – stadsantikvarie, Kristianstads kommun Jerker Edfast- arkitekt, Tjäder & Krook Barbro Mellander – ordförande Föreningen Gamla Christianstad Korta frågor från åhörarna Ca 20.15 Avslut Kulturkvarterets Bistro & Café har öppet två timmar innan programmet börjar. Reservation för eventuella ändringar i programmet.

Pris

Evenemanget är gratis

Arrangör

Föreningen Gamla Christianstad

barbro.mellander@gmail.com

0706665781