Sön 22 Maj 2022 15:00

Seminarie: Hur gör vi Hanöbukten bättre!

Föredrag
Åhusgården, Åhus

  Hur gör vi Hanöbukten bättre? Söndagen den 22 maj kl 15-18 anordnar Ålakustens kulturarvsförening som en del i Samverkan för Hanöbuktens program för Hanöbuktsveckan 2022 ett informationsmöte på Åhusgården, Sigfridsvägen 5, Åhus, på temat: Hur gör vi Hanöbukten bättre? Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Syftet med informationsmötet är att visa på goda exempel på metoder som kan förbättra vattenkvaliteten i Hanöbukten. Vi vill också belysa hur man kan möjliggöra för lax och ål och annan vandringsfisk att passera vattenkraftverk utan att skadas eller dödas. Program för eftermiddagen: 15.00 – 15.15. Introduktion och filmvisning, Ålarvet. Dafvid Hermansson & Per Malmer. 15.15 – 15.35. Vandringsvägar för fisk. Ett globalt problem, men lösningar finns – digitalt anförande av Ph.D. Nick Walker, USA, forskare kring vandringsvägar för fisk. OBS! Engelska. 15.40 – 16.00. Vikten av att anlägga våtmarker – anförande av kommunekolog Agne Andersson, Osby. 16.00 – 16.10. Underhållning – musik med ålfiskaren och entertainern Hånsa Olofsson. 16.10 – 16.30. Paus, kaffe. 16.30 – 16.50. Fiskvänligt vattenkraftsbygge i Vessigebro – naturvårdaren och vattenkrafts-ägaren Jan-Åke Jacobson berättar. 16.55 – 17.15. Rening av läkemedelsrester i avloppsvatten – anförande av Ola Svahn, forskare i miljövetenskap med inriktning mot kemisk analys vid högskolan i Kristianstad. 17.20 – 17.40. Tvärpilen på Kivik – ett hållbart bostadsområde med bl.a. eget avloppsreningsverk och vattenåtervinning – anförande av projektledaren Sven Erik Borglund. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. För vår planering är vi tacksamma om ni anmäler ert deltagande till föreningens sekreterare, Jan Åderman, på janaderman@mac.com eller ordförande Maria Blombärg, på telefon 070-354 17 75 senast 15 maj 2022. Välkomna!  

Pris

Gratis