Lör 14 Maj 2022 18:00

Körkonsert i Norra Åsums kyrka

Musik
Norra Åsums kyrka, Esbjörn Mules väg, Norra Åsum
Gud målar med sin pensel

Corde Vocali, kör från Uddevalla under ledning av Walter Berggren.

Pris

Gratis inträde

Arrangör

Svenska kyrkan Kristianstad

kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se

044-7806413