Ons 08 Dec 2021 18:30

Hur mår Helgeån?

Natur & friluftsliv
Naturum, Kristianstad
Välkommen på föreläsning!

Fredrik Holmberg från SGS Analytics Sweden AB berättar om de undersökningar som görs i Helge å. Vi bjuder på fika, anmälan senast den 7 december till Ulrika.hedlund@kristianstad.se

Arrangör

Helgeåns Vattenråd

Ulrika.hedlund@kristianstad.se

044-135943