Mån 27 Nov 2023 16:00

Månskensvandring i skor och längs hav, Åhus

Natur & friluftsliv
Kronoskogens parkering Åhus, Åhus
Upplev månskenet vid Revhaken i Åhus

Måndagen den 27 november kl 16.00. Samåkningstiden från Naturums parkering i Kristianstad är kl 15.20. Hör av dig till aktivitetsledaren eller någon i styrelsen om du önskar åka med. Vi samlas vid Kronoskogens parkering kl 16.00. För fjärde året i rad vandrar vi i skymningen under tystnad genom Kronoskogen ner mot havet och njuter av skogens stillhet. Terrängen är böljande med höga furor och vacker tät mossa. Vi fortsätter söderut till Revhaken, förhoppningsvis med månen som sällskap. Vid Revhaken fikar vi och njuter av vind, vatten och måne. Tillbaka går vi längs de upplysta vägarna. Hela sträckan är ca 5 km. Medtag något ätbart samt reflex och gärna ficklampa. Det kan bli mörkt längs stigen genom skogen och längs vägarna. Info: Ewa Björnsson, tel 0734-34 38 95

Pris

Gratis

Arrangör

STF Östra Skåne

bengt@klingheim.nu

0705125780