Fre 22 Sep 2023 13:00

Framtidsveckan: Grönare städer

Föredrag
Regionmuseet, hörsalen, Kristianstad
En föreläsning om värdet av grönska i våra tätorter

Per Blomberg, planarkitekt i Lomma kommun, föreläser om värdet av det gröna och hur vi kan utveckla våra tätorter med mer grönska. Per Blomberg är tidigare projektledare för Kristianstads kommuns grönstrategi och grönplan, författare till Handbok i grönplanering och med i Boverkets referensgrupp för grönplanering. Arrangör FN-föreningen i samverkan med ABF Skåne Nordost Gratis

Pris

Gratis, men plats behöver bokas

Arrangör

Regionmuseet Kristianstad, Stora Torg, 291 32 Kristianstad

info@regionmuseet.se

+46446201900